1. Ik vertrek op reis: scrumreis

Een mens hoort het in de bedrijfswereld wel meer tegenwoordig “wij werken met scrum, echt een goed systeem” en je ziet het ook meer en meer in vacatures opduiken “ervaring met scrum is een pluspunt” of in sommige gevallen zelfs een vereiste. En dan begint een mens zich toch stilletjes af te vragen: “wat voor een beest is dat eigenlijk”? en “dat moet precies wel iets speciaals zijn als men er in vacatures al letters aan spendeert”. Het wist me wel te intrigeren voor verder onderzoek dus besloot ik om op “scrumreis” te vertrekken.

2. Mijn eerste halte: Jeff Sutherland himself

Mijn eerste halte: het begin der alle begin namelijk het boek van de grondlegger – Jeff Sutherland- zelf. Het boek neemt je mee op weg vanaf het ontstaan en de noodzaak van de nieuwe werkingsmethode, richting de toepassing ervan in diverse bedrijven en contexten tot een meer concretere uitleg over de implementatie van het systeem zelf. Hoewel het voor mij intescrumboek_coverressant was om dergelijke achtergrondinformatie mee in mijn rugzak te krijgen, kon ik me niet van het gevoel ontdoen dat de schrijver me niet alleen probeerde te overtuigen van de werking, maar daarbij ook weinig subtiel van de gelegenheid gebruik maakte om zichzelf te profileren.

Nu ja wat er ook van zij, hij is er alleszins in geslaagd om ook mij van een dergelijke werking te overtuigen. Tijdens het lezen van zijn boek zat ik dan ook constant te knikken als een knikkende dashboard-hond. Zoals bij het opdelen in sprints en stories, toekennen van prioriteiten die tijdens een sprint onveranderbaar beogen te blijven, het iteratief karakter, de samenwerking en autonomie van het team, aandacht voor het positieve /negatieve verloop van een sprint met oplossingsgerichte aanpak in een retrospectie,…

Het deed me daarenboven nog meer beseffen dat het merendeel van mijn frustraties bij mijn vorige werkgever het gevolg waren van een gebrekkige (samen)werking in het kantoor. Zo wat alles waar scrum voor staat, werd daar immers met het tegenovergestelde uitgevoerd. Een reden te meer dus om te geloven in de waardes en werking en mijn reisweg hierin verder te zetten…

 

Advertisements